Не на омразата като стъпка към бъдещето на Русе

Не на омразата като стъпка към бъдещето на Русе

Граж­дани на Русе под­писаха масово протес­тен апел  срещу злос­т­ната кам­пания, с която се атакува кмет­с­кият стол в града: „Повече от месец жителите на Община Русе са свидетели на ярос­тна пропаганда срещу  фаворита за кмет­с­кия пост Пенчо Мил­ков. Въп­реки привид­ния позитивизъм, афиширан от опонента му, в ход са всички въз­можни оръжия на чер­ния пиар. Срещу пред­с­тавянето на идеи и качес­тва бяха активирани грозни нападки, лич­нос­тни обиди, натиск срещу избиратели, зап­лахи и късане на плакати. Русенци доказахме с вота си, че сме смели и чес­тни в решенията си. Под­к­репяме този, който нито вед­нъж не принизи свой кон­курент, защото е лидер от нов тип с нови цен­ности в политиката и знае, че изборите са оценка за едно управ­ление, а не кална борба.

Пенчо Мил­ков показа дос­тойн­с­тво, зас­тавайки пред избирателите с лицето и биог­рафията си и с визия за утреш­ния ден на Русе.

За да прек­рачим в бъдещето, нека оставим омразата в миналото. Време е!”, категорични са русенци.