Израел изстрелял над 70 ракети по територията на Сирия

Израел изстрелял над 70 ракети по територията на Сирия

Атакувани са бази на ирански военни формирования и позиции на ПВО

Атакувани са бази По време на атаката през нощта срещу чет­вър­тък Израел е изс­т­релял по територията на Сирия повече от 70 авиационни и так­тически ракети, повече от половината от които са били свалени от сирийс­ката противовъз­душна отб­рана, предаде ТАСС, позовавайки се на рус­кото минис­тер­с­тво на отб­раната.

По данни на минис­тер­с­т­вото от 01:45 до 03:45 ч. израел­с­ката армия, под пред­лог, че отговаря на обс­т­рел на израел­ски позиции в района на Голан­с­ките въз­вишения, е нанесла удари по сирийс­ката територия. При нападението са били изпол­з­вани 28 израел­ски самолети Ф-15 и Ф-16, които са изс­т­реляли около 60 ракети “въздух-земя“ в раз­лични райони на Сирия. Израел­с­ката армия е изс­т­реляла също и повече от 10 так­тически ракети “земя-земя“. На нападение са били под­ложени бази на иран­ски военни фор­мирования, а също и позиции на противовъз­душ­ната отб­рана на сирийс­ката армия. Повече от половината израел­ски ракети са били свалени от сирийс­ките сили.

Най-малко 23-ма души са били убити при израел­с­ките удари, предаде АФП, като се позова на Сирийс­кия цен­тър за наб­людение на правата на човека. Според неп­равител­с­т­вената мониторин­гова организация, която е базирана във Великоб­ритания, са загинали петима сирийски вой­ници и 18 бойци от проп­равител­с­т­вените сили. Сред убитите е един сирийски офицер. След пър­воначал­ния израел­ски обс­т­рел на Сирия, от град Кунейтра и от югоиз­точ­ната част на района на Дамаск са били изс­т­реляни десетки ракети към Голан­с­ките въз­вишения, съоб­щава цен­търа, който раз­полага с обширна мрежа от инфор­матори в цялата страна. Организацията обаче не раз­полага с инфор­мация кой ги е изс­т­релял или какви са били целите им. По-рано израел­ски пред­с­тавители съоб­щиха за двай­сетина ракети, изс­т­реляни според тях от иран­с­ките елитни части “Кудс“ на Кор­пуса на гвар­дей­ците на ислям­с­ката революция.

Израел съобщи, че е отговорил на огъня от Кунейтра с обс­т­рел на иран­ски военни обекти в Сирия. Високопос­тавен сирийски пред­с­тавител пот­върди изс­т­рел­ването на ракети от Сирия, но под­черта, че Израел е стрелял първи. Той заяви, че в отговор на израел­с­ката агресия са били изс­т­реляни над 50 ракети “земя-земя“.