Асад: Обвиненията за химическо нападение срещу Дума са фарс

Асад: Обвиненията за химическо нападение срещу Дума са фарс

Единствената мисия на САЩ в Сирия е да подкрепят терористи, заяви президентът

Сирийс­кият президент Башар Асад определи като фарс обвиненията в химическо нападение, извър­шено през април от неговия режим срещу бун­тов­ничес­кия бас­тион Дума, предаде АФП, цитирайки пуб­ликувано вчера интервю в гръц­кия в. “Катимерини“.

Тези обвинения “са фарс, теат­рална пос­тановка, много елемен­тарна, целяща само да отп­рави нападки срещу сирийс­ката армия“, както и “да повиши бой­ния дух на терорис­тите“. Причината е, че “САЩ, Фран­ция, Великоб­ритания и тех­ните съюз­ници, които искат да дес­табилизират Сирия, загубиха една от основ­ните си карти“, когато бун­тов­ниците загубиха бит­ката в средата на април. Асад под­чер­тава, че неговата страна не раз­полага с химически оръжия от 2013 г. Ако в Дума беше извър­шено химическо нападение, тряб­ваше да има стотици и дори хиляди жер­тви, а не 45, както съоб­щават спасител­ните служби, добави сирийс­кият президент. Той отбеляза, че не вижда защо неговият режим би изпол­з­вал химически оръжия едва в края на бит­ката.

Асад определя като фал­шиви записите, нап­равени на място от спасител­ните екипи. Той под­черта, че пред­полагаемото нападение изг­лежда е убивало само жени и деца, а лекарите и санитарите, изложени на отров­ната атмос­фера без защитни облекла, остават живи и здрави. Освен това жер­т­вите изг­лежда се въз­с­тановяват само след измиване с вода, посочи сирийс­кият президент. Тези записи са нап­равени от “Белите каски“, под­черта Асад, определяйки ги като спасители доб­роволци, “финан­сирани от британ­с­кото вън­шно минис­тер­с­тво“. Екс­пер­тите от Организацията за заб­рана на химичес­ките оръжия (ОЗХО) посетиха Сирия на 14 април, сед­мица след пред­полагаемото химическо нападение. Те обаче дос­тиг­наха Дума едва след сед­мица. Официал­ните причини са свър­зани със сигур­ността, отбелязва АФП. В петък ОЗХО обяви, че ней­ните екс­перти са прик­лючили с вземането на проби. Очаква се анализът им да отнеме 3 до 4 сед­мици, като се основава предимно на резул­татите от екс­хумираните тела на жер­тви.

Един­с­т­вената мисия на САЩ в Сирия е да под­к­репят терористи, независимо от имената им и към коя група принад­лежат, заяви още Асад в интер­вюто за в. “Катимерини“, цитирано от ТАСС. Той добави, че не се опасява от започ­ването на трета световна война в Сирия “защото, за щас­тие, Русия има мъдри лидери“.