Как Западът се оказа губещ!

COVID-19 продъл­жава шес­т­вието си из Европа и Америка. Мина втора вълна, очаква се трета. Загиналите от пан­демията в света вече са над 2 млн. Големите губещи от ставащото обаче са в страните от Запада. Азиат­с­ките дър­жави бяха първи ударени от вируса, но се оказаха много по-малко изненадани от САЩ и Европа, претен­диращи да бъдат водачи на света, да му нареж­дат какво е правилно и неп­равилно, какво е „демок­ратично“ и какво не, да му налагат сан­к­ции да му пращат бомби и дронове.

Тай­ван с неговото население от близо 24 милиона има по-малко от 1000 раз­болели се и едва 8 души умрели. Виет­нам има близо 96 милиона население и само около 1780 раз­болели се и 35 починали. В Мон­голия има само около 1700 раз­болели се и едва двама починали. Китай с неговото население от около 1 млрд. и 443 млн. души има 89 522 заразени и 4636 починали – два пъти по-малко, откол­кото в 7-милионна Бъл­гария! В близо 32-милионната Малай­зия има 209 999 инфек­тирани, а са починали само 746 души. В 126-милионна Япония има около 383 000 заразени, а починалите са около 5050. В Син­гапур, където населението е близко до това в Бъл­гария, от вируса са починали едва 29 души. Ако неолиберал­ните Съединени щати се справяха добре с вируса, както социалис­тически Виет­нам, то би тряб­вало да имат под 5000 заболели, а малко над 100 починали. А не 450 000!

В тези огромни страни броят на починалите е по-малко, откол­кото в 7-милионна Бъл­гария, където след триум­фал­ния преход с крясъци „Демок­рация“ към запад­ния тип капитализъм починалите са над 9000. Род­ните рес­тав­ратори на капитализма доведоха до смъртта хиляди бъл­гари само през пос­лед­ната година, превър­наха страната ни в едно от мес­тата с най-висока смър­т­ност в света. Тези, които дрън­кат „демок­ратични“ праз­нос­ловия за „правата на човека“, доведоха до смърт стотици хиляди хора на Запад.

Проф. Васил Проданов

От „Клуб 24 май”

(Със сък­ращения, заг­лавието е на ЗЕМЯ)